• 17:00

  Phim thái lan

 • 12:00

  Phim cổ trang

 • 19:00

  Phim việt nam

 • 20:00

  Phim tình cảm

 • 21:00

  Phim gia đình

 • Thứ 2

  12/11/2018

 • Thứ 3

  13/11/2018

 • Thứ 4

  14/11/2018

 • Thứ 5

  15/11/2018

 • Thứ 6

  16/11/2018

 • Thứ 7

  17/11/2018

 • Chủ nhật

  18/11/2018

06:05

Vui khỏe mỗi ngày

Số 20

06:40

Doremi, phép thuật thần kỳ I

Tập 24

07:05

Phim Ông bà thổ địa

Tập 27

07:50

Ngoại tình với vợ

Tập 35

09:05

Phim Cô vợ bất đắc dĩ

Tập 33

09:55

Vui khỏe mỗi ngày

Số 21

10:30

Doremi, phép thuật thần kỳ I

Tập 25

11:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 139

12:00

PHIM 12:00 |Ông bà thổ địa

Tập 28

13:00

Phim Cô vợ bất đắc dĩ

Tập 34

14:05

Doremi, phép thuật thần kỳ I

Tập 42

14:35

Nè biết gì chưa?

Tập 156-157

15:02

Phim 936 ngày yêu

Tập 140

15:50

Vui khỏe mỗi ngày

Số 21

16:25

Doremi, phép thuật thần kỳ I

Tập 25

17:00

Phim 17:00 | Cạm bẫy thiên thần

Tập 36

18:00

Doremi, phép thuật thần kỳ I Nè biết gì chưa

Tập 43 Tập 158-159

19:00

Ngoại tình với vợ

Tập 36

20:00

PHIM 20:00 | 936 ngày yêu

Tập 141

21:02

PHIM 21:00 | Cô vợ bất đắc dĩ

Tập 35

22:03

Ngoại tình với vợ

Tập 36

23:05

Doremi, phép thuật thần kỳ I

Tập 43

23:40

Nè biết gì chưa?

Tập 158-159