• 12:00

  Phim cổ trang

 • 17:00

  Phim thái lan

 • 19:00

  Phim việt nam

 • 20:00

  Phim tình cảm

 • 21:00

  Phim gia đình

 • Thứ 2

  25/03/2019

 • Thứ 3

  26/03/2019

 • Thứ 4

  27/03/2019

 • Thứ 5

  28/03/2019

 • Thứ 6

  29/03/2019

 • Thứ 7

  30/03/2019

 • Chủ nhật

  31/03/2019

06:00

Nè biết gì chưa?

Tập 117-118

06:30

Siêu xe biến hình

Tập 17

07:00

Phim Tân bát tiên truyền kỳ

Tập 25

07:50

Dâu trăm họ

Tập 26

09:00

Âm mưu gia tộc

Tập 27

10:00

Nè biết gì chưa?

Tập 119-120

10:30

Siêu xe biến hình

Tập 18

11:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 260

12:00

Phim 12:00 | Tân bát tiên truyền kỳ

Tập 26

13:00

Âm mưu gia tộc

Tập 28

14:00

Siêu xe biến hình

Tập 35

14:30

Nè biết gì chưa P2

Tập 30-31

15:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 261

15:50

Nè biết gì chưa?

Tập 119-120

16:30

Siêu xe biến hình

Tập 18

17:00

Phim 17:00 | Con gái chồng tôi

Tập 79

18:00

Siêu xe biến hình Nè biết gì chưa P2

Tập 36 Tập 32-33

19:00

Dâu trăm họ

Tập 27

20:00

PHIM 20:00 | 936 ngày yêu

Tập 262

21:00

PHIM 21:00 | Âm mưu gia tộc

Tập 29

22:00

Dâu trăm họ

Tập 27

23:00

Siêu xe biến hình

Tập 36

23:40

Nè biết gì chưa P2

Tập 32-33