• 12:00

  Phim cổ trang

 • 19:00

  Phim việt nam

 • 20:00

  Phim tình cảm

 • 21:00

  Phim gia đình

 • Thứ 2

  24/09/2018

 • Thứ 3

  25/09/2018

 • Thứ 4

  26/09/2018

 • Thứ 5

  27/09/2018

 • Thứ 6

  28/09/2018

 • Thứ 7

  29/09/2018

 • Chủ nhật

  30/09/2018

06:05

Phụ nữ chúng mình

Tập 12

06:40

Boorin hiệp sĩ lợn

Tập 35

07:05

Phim Cực phẩm tân nương

Tập 15

07:55

Tình là dây oan

Tập 23

09:05

Phim Hoa hồng lửa

Tập 09

09:55

Phụ nữ chúng mình

Tập 13

10:30

Boorin hiệp sĩ lợn

Tập 36

11:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 87

12:00

PHIM 12:00 |Cực phẩm tân nương

Tập 16

13:00

Phim Hoa hồng lửa

Tập 10

14:05

Doremi, phép thuật thần kỳ P1

Tập 04

14:35

Nè biết gì chưa?

Tập 76-77

15:05

Phim 936 ngày yêu

Tập 88

15:50

Phụ nữ chúng mình

Tập 13

16:25

Boorin hiệp sĩ lợn

Tập 36

17:00

Phim 17:00 | Bắt lấy thiên thần

Tập 19

18:00

Doremi, phép thuật thần kỳ P1 Nè biết gì chưa?

Tập 05 Tập 78-79

19:00

Tình là dây oan

Tập 28

20:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 89

21:02

PHIM 21:00 | Hoa hồng lửa

Tập 11

22:03

Tình là dây oan

Tập 28

23:05

Doremi, phép thuật thần kỳ P1

Tập 05

23:40

Nè biết gì chưa?

Tập 78-79