• 12:00

  Phim cổ trang

 • 19:00

  Phim việt nam

 • 20:00

  Phim tình cảm

 • 21:00

  Phim gia đình

 • Thứ 2

  13/08/2018

 • Thứ 3

  14/08/2018

 • Thứ 4

  15/08/2018

 • Thứ 5

  16/08/2018

 • Thứ 6

  17/08/2018

 • Thứ 7

  18/08/2018

 • Chủ nhật

  19/08/2018

06:05

366 ngày để yêu

Tập 57

06:40

Boorin hiệp sĩ lợn

Tập 09

07:05

Phim Hiên viên kiếm

Tập 08

07:55

Tình là dây oan

Tập 01

09:05

Phim Ánh dương tình yêu

Tập 29

09:55

365 ngày để yêu

Tập 58

10:30

Boorin hiệp sĩ lợn

Tập 10

11:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 49

12:00

PHIM 12:00 |Hiên viên kiếm

Tập 09

13:00

Phim Ánh dương tình yêu

Tập 30

14:05

Boorin hiệp sĩ lợn

Số 27

14:35

Ngũ long công chúa Nè biết gì chưa?

Tập 219 Tập 39

15:02

Phim 936 ngày yêu

Tập 50

15:50

365 ngày để yêu

Tập 58

16:25

Boorin hiệp sĩ lợn

Tập 10

17:00

Phim 17:00 | Đoạt tình

Tập 09

18:00

Boorin Hiệp sỹ lợn Ngũ long công chúa Nè biết gì chưa?

Tập 28 Tập 220 Tập 40

19:00

Tình là dây oan

Tập 02

20:00

PHIM 20:00 | 936 ngày yêu

Tập 51

21:02

PHIM 21:00 | Ánh dương tình yêu

Tập 31

22:03

Tình là dây oan

Tập 01

23:05

Boorin hiệp sỹ lợn

Tập 28

23:40

Ngũ long công chúa Nè biết gì chưa?

Tập 220 Tập 40