Thứ 3 11.12.2018

06:00

Cười vui cười khỏe

Số 49

06:30

Doremi, phép thuật thần kỳ I

Tập 42

07:00

Phim Ông bà thổ địa

Tập 53

07:50

Săn vàng

Tập 21

09:00

Phim Người thêu giấc mơ PI

Tập 17

10:00

Cười vui cười khỏe

Số 50

10:30

Doremi, phép thuật thần kỳ I

Tập 43

11:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 165

12:00

PHIM 12:00 |Ông bà thổ địa

Tập 54

13:00

Phim Người thêu giấc mơ PI

Tập 18

14:00

Doremi, phép thuật thần kỳ II

Tập 9

14:30

Nè biết gì chưa?

Tập 200-201

15:00

Phim 936 ngày yêu

Tập 166

15:50

Cười vui cười khỏe

Số 50

16:30

Doremi, phép thuật thần kỳ I

Tập 43

17:00

Phim 17:00 | Bạn gái tin đồn

Tập 6

18:00

Doremi, phép thuật thần kỳ II Nè biết gì chưa

Tập 10 Tập 202-203

19:00

Săn vàng

Tập 22

20:00

PHIM 20:00 | 936 ngày yêu

Tập 167

21:00

PHIM 21:00 | Người thêu giấc mơ PI

Tập 19

22:00

Săn vàng

Tập 22

23:00

Doremi, phép thuật thần kỳ II

Tập 10

23:40

Nè biết gì chưa?

Tập 202-203