• Thứ 2

  20/09/2021

 • Thứ 3

  21/09/2021

 • Thứ 4

  22/09/2021

 • Thứ 5

  23/09/2021

 • Thứ 6

  24/09/2021

 • Thứ 7

  25/09/2021

 • Chủ nhật

  26/09/2021

06:05

Có nắng có gió ấy là ngày tươi đẹp

Tập 26

06:30

Thể thao sức sống đam mê

Tập 7-8

07:05

Hậu cung Như Ý truyện

Tập 36

07:55

Vực thẳm chiều trôi

Tập 11

09:05

Vòng tròn 12 số

Tập 45

09:55

Cô em lắm chiêu

Tập 15

10:30

Hát vì yêu

Tập 29-30

11:00

Dành cả thanh xuân để yêu em

Tập 11

12:00

Hậu cung Như Ý truyện

Tập 37

13:00

Vòng tròn 12 số

Tập 46

13:55

Cô em lắm chiêu

Tập 15

13:30

Hát vì yêu

Tập 29-30

15:02

Dành cả thanh xuân để yêu em

Tập 12

15:50

Muôn mặt cuộc đời

Tập 29

17:00

Khu rừng Jabu

Tập 3

17:30

Thể thao sức sống đam mê

Tập 9-10

18:00

Muôn mặt cuộc đời

Tập 30

19:00

Vực thẳm chiều trôi

Tập 12

20:00

PHIM 20:00 | Dành cả thanh xuân để yêu em

Tập 13

21:02

PHIM 21:00 Vòng tròn 12 số

Tập 47

22:00

Mặt nạ anh hùng

Tập 14

22:30

Vực thẳm chiều trôi

Tập 12

23:30

Mặt nạ anh hùng

Tập 14