• Thứ 2

  06/04/2020

 • Thứ 3

  07/04/2020

 • Thứ 4

  08/04/2020

 • Thứ 5

  09/04/2020

 • Thứ 6

  10/04/2020

 • Thứ 7

  11/04/2020

 • Chủ nhật

  12/04/2020

06:05

Tiên cá song sinh

Tập 40

07:05

Truy tìm dấu vết

Tập 9

07:55

Tình thù hai mặt

Tập 25

09:05

Đặc vụ ở Macao

Tập 16

09:55

Thế giới của Bubble Bip

Tập 10

10:30

365 ngày để yêu

Tập 135-136

11:00

Truy tìm dấu vết

Tập 10

12:00

Tình thù hai mặt

Tập 26

13:00

Đặc vụ ở Macao

Tập 17

14:05

Tiên cá song sinh

Tập 41

15:02

Truy tìm dấu vết

Tập 11

15:50

Thế giới của Bubble Bip

Tập 10

16:25

365 ngày để yêu

Tập 135-136

17:00

Phim 17:00 |Tiên cá song sinh

Tập 42

18:00

Thế giới của Bubble Bip

Tập 11

18:30

365 ngày để yêu

Tập 137-138

19:00

Tình thù hai mặt

Tập 27

20:00

PHIM 20:00 | Truy tìm dấu vết

Tập 12

21:02

PHIM 21:00 | Đặc vụ ở Macao

Tập 18

22:03

Tình thù hai mặt

Tập 27

23:05

Thế giới của Bubble Bip

Tập 11

23:40

365 ngày để yêu

Tập 137-138